info@biocenterzann.nl +31 (0) 10 - 477 56 88 Nederlands Engels
Biocenter Zann

Wat is biologisch telen?

Biologische teelt is de enige teelt welke 100% schoon is!

√ Geen gebruik van chemische-synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest

√ Teelt in de aarde

√ Vruchtwisseling

√ Back to basic

√ Geen gebruik van chemische en synthetische bestrijdingsmiddelen en kunstmest

Een biologische teler teelt zonder chemische -synthetische bestrijdingsmiddelen en gebruikt zeker geen kunstmest. De teler is beperkt in hoe hij zijn gewas kan beschermen. Daarom is het belangrijk om op de juiste manier samen te werken met de natuur. Dit is topsport en dat doe je dus niet zomaar! Zo zet de teler tegenover schadelijke insecten een natuurlijke vijand in. Natuurlijke vijanden zoals sluipwespen, roofmijten en lieveheersbeestjes helpen plagen onder controle te houden. Wat is de natuur toch mooi!

√ Teelt in de aarde

Ook dit is een belangrijk punt! In de reguliere teelt wordt op substraat geteeld, substraat is een kunstmatige bodem. Een biologische teler teelt in de grond Het gewas groeit daardoor in een natuurlijk ritme, ook omdat er geen gebruik wordt gemaakt van kunstmest of kunstlicht. Het groeit daardoor misschien wat langzamer en het geeft ook een wat lagere oogst, maar het zorgt wel voor een natuurlijk gegroeid product met een rijke smaak!

√ Vruchtwisseling

In de aarde zit allerlei bodemleven. Er is heel goed bodemleven maar ook minder fijne die er voor zorgen dat de plant ziek wordt. Des te belangrijker is het de grond gezond en vruchtbaar te houden. Daarom doet de teler aan vruchtwisseling, dit betekent dat het gewas elk jaar op een andere plek staat. Door vruchtwisseling en door het gebruik van organische meststoffen en groenbemesters raakt de grond niet uitgeput. De vruchtbare bodem en het rijke en gevarieerde natuurlijke bodemleven blijft voortbestaan. Beter voor het milieu, beter voor jou!

√ Back to basic…………

De teler besteedt extra veel aandacht aan de teelt en haalt handmatig met wieden, branden of eggen het onkruid weg. Zoals je inmiddels wel begrijpt is biologisch telen een intensieve manier van telen, daarom zijn biologische telers vaak ook wat kleinschaliger en is ‘fabrieksproductie’ niet wenselijk.

Veel telers hebben planten en bloemen langs hun akkerranden. Dit zorgt niet alleen voor een mooi gevarieerd landschap. Ook biedt het een schuilplaats voor natuurlijke vijanden van schadelijke insecten zoals vogels..

Ook interessant om te weten is dat er in eerste instantie gebruik moet worden gemaakt van biologisch zaad dat zo goed mogelijk biologisch geteeld kan worden, dus geen gentechnologieën .

Wie bepaalt of een teler biologisch teelt?

- Biologisch is een beschermd begrip. Een product mag alleen als biologisch verkocht worden als het aan de wettelijke EU-voorschriften voldoet. In Nederland is Skal de onafhankelijke organisatie die er op toeziet dat biologische telers zich aan deze voorschriften houden. De telers ontvangen dan een Skal-certificaat. Alleen met dit certificaat mag je het EU-BIO logo en het Skal nummer: NL-BIO-01 gebruiken.

Waarom is BIO duurder?

-de oogst is lager dan bij de reguliere teelt doordat het gewas in de aarde langzamer groeit.

-de oogst is lager dan bij de reguliere teelt omdat ziektes in het gewas niet altijd te bestrijden zijn.

-de teler heeft hogere arbeidskosten door onder meer het wieden van onkruid en het gebruik van biologische bestrijders.

Is BIO nu gezonder ?

Verschillende testen hebben wat gezondheid betreft diverse uitkomsten in het voor -en nadeel van biologisch telen. Belangrijker is de manier waarop geteeld wordt en welke gedachte hier achter zit.

De gezondheid van mensen hangt samen met een leefomgeving waarin een gezonde bodem, gezonde gewassen en dieren belangrijk zijn. De biologische teelt draagt bij aan een gezonde leefomgeving. De biologische teler streeft naar een gesloten kringloop en een natuurlijk evenwicht. Wie biologische producten teelt of eet levert daarmee vanzelf een bijdrage aan de bescherming en verbetering van onze gezamenlijke leefomgeving.